Opći uvjeti upotrebe

Pristup i upotreba ove web stranice podliježu sljedećim uslovima. Ne koristite ovu web stranicu ako se ne slažete sa ovim uslovima. Ovu web stranicu razvio je i istom upravlja Bayer d.o.o. (u daljnjem tekstu BAYER). Zadržavamo pravo prekinuti ili uložiti djelimične ili potpune izmjene na web stranici ili u opšte uslove korištenja, naše opšte uslove i odredbe te naše uslove prodaje i isporuke. Imajte na umu da takve promjene možemo izvršiti po vlastitom nahođenju i bez prethodne najave. Moramo stoga od vas tražiti da, sljedeći put kada posjetite ovu web stranicu, ponovno pregledate uslove i zabilježite eventualne promjene ili dopune.

Predaja upotrebe i koristi

Svi detalji, dokumenti i ilustracije objavljeni na ovoj web stranici isključivo su vlasništvo kompanije BAYER. Svako odobrenje za korištenje iste daje se pod uslovom da se relevantna zabilješka o autorskim pravima prikazuje na svim kopijama, da se takvi detalji koriste samo u lične svrhe, da se ne upotrebljavaju u komercijalne svrhe, da se detalji ne mijenjaju na bilo koji način i da se sve ilustracije dobijene na web lokaciji koriste samo u kombinaciji s popratnim tekstom. 

Zaštitni znakovi i autorska prava

Svi zaštitni znakovi na ovoj web stranici vlasništvo su kompanije BAYER, osim ako je drugačije naznačeno ili se na bilo koji drugi način može shvatiti kao prava trećih strana. Svaka neovlaštena upotreba ovih zaštitnih znakova ili drugih materijala izričito je zabranjena i predstavlja kršenje autorskih prava, zakona o zaštitnim znakovima ili drugih prava industrijske svojine.

Ograničena odgovornost

BAYER je prikupio detaljne informacije na ovoj web stranici iz unutrašnjih i vanjskih izvora, u skladu sa svojim znanjem i uvjerenjima, koristeći profesionalnu marljivost. Nastojimo kontinuirano proširiti i ažurirati ovaj raspon informacija. Podaci na ovoj web stranici služe isključivo u svrhu prezentacije kompanije BAYER i njenih proizvoda i usluga. Međutim, ne daje se nikakva prezentacija ili garancija, izričito ili prešutno, za cjelovitost ili ispravnost podataka na ovoj web stranici. Imajte na umu da ove informacije, iako su tačne na dan kada su objavljene, možda više nisu ažurne. Stoga preporučujemo da prije korištenja u bilo kojem obliku provjerite bilo koje podatke koje dobijete s ove web stranice. Savjeti dati na ovoj web stranici ne oslobađaju vas od provođenja vlastitih provjera naših najnovijih savjeta - posebno naših sigurnosnih tablica i tehničkih specifikacija - i naših proizvoda s ciljem njihove prikladnosti za predviđene procese i svrhe. Ako trebate bilo kakav savjet ili uputstva u vezi s našim proizvodima ili uslugama, obratite nam se izravno. Korisnici ove web stranice izjavljuju da prihvaćaju da pristupaju web stranici i njenom sadržaju na vlastiti rizik. Ni kompanija BAYER niti treće strane koje su uključene u pisanje, proizvodnju ili prijenos ove web stranice ne mogu se smatrati odgovornim za štetu ili ozljede nastale zbog pristupa ili nemogućnosti pristupa ili zbog upotrebe ili nemogućnosti upotrebe ove web stranice ili zbog činjenice da ste se oslonili na informacije date na ovoj web stranici.

Web stranice trećih strana/linkovi

Ova web stranica sadrži veze/reference na web stranice trećih strana. Davanjem takvih veza BAYER ne daje odobrenje njihovom sadržaju. Niti BAYER preuzima nikakvu odgovornost za dostupnost ili sadržaj takvih web stranica niti bilo kakvu odgovornost za štetu ili ozljede nastale korištenjem takvih sadržaja, u bilo kojem obliku. BAYER ne garantuje da su stranice povezane za pružanje informacija dosljednog kvaliteta. Poveznice na druge web stranice pružaju se korisnicima web stranice samo radi praktičnosti. Korisnici pristupaju takvim web stranicama na vlastiti rizik. Izbor veza ni na koji način ne bi trebao ograničavati korisnike na povezanim stranicama.

Pojedinosti koje dobavljate sami

Korisnik ove web stranice potpuno je odgovoran za sadržaj i ispravnost detalja koje šalje BAYER-u, kao i za kršenje bilo kojih prava treće strane koje mogu biti uključene u takve detalje. Korisnik daje svoj pristanak kompaniji BAYER za pohranu takvih podataka i za njihovo korištenje u svrhu statističke analize ili za bilo koju drugu određenu poslovnu svrhu, osim ako informacije uključuju lične podatke, osim matičnih podataka ili podataka o korištenju. BAYER ima pravo koristiti sadržaj takvih poruka, uključujući ideje, izume, nacrte, tehnike i ekspertize sadržane u njima, u bilo koje svrhe, poput razvoja, proizvodnje i/ili stavljanja na tržište proizvoda ili usluga, te za reprodukciju takvih podataka i učiniti ga dostupnim trećim stranama bez ikakvih ograničenja.

Međunarodni korisnici

Ovu web stranicu provjerava, upravlja i ažurira kompanija BAYER d.o.o.. Namijenjena je za lokalnu upotrebu u Bosni i Hercegovini. Ipak, BAYER ne garantira da su detalji koji su predstavljeni na web stranici tačni u svjetskim okvirima i, naročito, da će proizvodi i usluge biti dostupni u istom obliku, veličini i pod istim uvjetima u cijelom svijetu. 

Ukoliko se pozovete na web stranicu ili skinete nekakav sadržaj, obratite pažnju da je Vaša vlastita odgovornost da radite u skladu s lokalnim zakonima koji se primjenjuju na određenom mjestu. 

Proizvodi spomenuti na ovoj web stranici mogu se isporučiti u različitim pakovanjima, u različitim veličinama pakovanja ili s različitim slovima ili oznakama, u zavisnosti od države.

Prodaja BAYER proizvoda

Naši proizvodi se prodaju u skladu s trenutnom verzijom naših opštih uslova prodaje i isporuke.

Mjerodavno pravo

Svi pravni zahtjevi ili tužbe u vezi s ovom web stranicom ili njenom upotrebom podložni su tumačenju zakona Bosne i Hercegovine, osim odredbi međunarodnog privatnog prava i Haške konvencije o jedinstvenom zakonu o međunarodnoj prodaji roba od 1. jula 1964. i u Konvenciji o prodaji UN-a od 11. aprila 1980.

Izjave za budućnost 

Ova web stranica može sadržavati izjave usmjerene na budućnost temeljene na trenutnim pretpostavkama i prognozama Bayerove uprave. Različiti poznati i nepoznati rizici, nesigurnosti i drugi faktori mogli bi dovesti do materijalnih razlika između stvarnih budućih rezultata, financijske situacije, razvoja ili performansi kompanije i ovdje navedenih procjena. Ti faktori uključuju one o kojima se raspravlja u Bayerovim javnim izvještajima koji su dostupni na Bayerovoj web stranici www.bayer.com Kompanija ne preuzima nikakvu odgovornost za ažuriranje ovih izjava u budućnosti ili za njihovo usklađivanje s budućim događajima ili događajima. 

© Copyright Bayer d.o.o., Sarajevo, BiH